لذت نوشتن: بنويسيم و از نوشتن لذت ببريم!

خانه/مقالات/درباره نوشتن/لذت نوشتن: بنويسيم و از نوشتن لذت ببريم!

لذت نوشتن: بنويسيم و از نوشتن لذت ببريم!

لذت نوشتن: بنويسيم و از نوشتن لذت ببريم!

لذت نوشتن يكی از بهترين و شيرين‌ترين لذت‌های زندگی است! نوشتن بی‌شك يكی از لذت‌بخش‌ترين كارهای عالم است!

اگر شما هم اهل نوشتن باشيد، حتماً طعم آن را تاكنون چشيده‌ايد و اين مطلب را تأييد مي‌كنيد!

اما اين لذت از كجا می‌آيد و حاصل چيست؟ چرا نوشتن لذت‌بخش است و اين لذت برای ما چه فايده‌ای دارد؟

يافتن پاسخ اين پرسش‌ ما را ترغيب می‌كند با اشتياق بيشتر و روحيه‌ی بهتری‌ بنويسيم و بيشتر لذت‌ ببريم.

زيرا انسان به عنوان يك موجود انديشنده زمانی كه در مورد كاری به خودآگاهی می‌رسد، ارزش آن را بيشتر و بهتر درك می‌كند و هنگام انجام دادن آن كار احساس ارزشمندی بالاتری را تجربه می‌كند.

چرا نوشتن لذت‌بخش است؟

شايد نوشتن در نگاه اول، كار بسيار معمولی و ساده‌ای به نظر برسد. اما بياييد به نوشتن نگاهی نو بياندازيم. زمانی كه می‌نويسيم، دقيقاً چه اتفاقی می‌افتد؟

برای نوشتن ما بايد جايی بنشينيم. همين نشستن، مساوی است با سكون و ثابت شدن. اول در نقطه‌ای ساكن می‌شويم و استقرار پيدا می‌كنيم، و بعد شروع به نوشتن می‌كنيم.

وقتی قلم به دست می‌گيريم يا دست به كيبورد می‌شويم، آنچه در درون است، كم‌كم بيرون می‌آيد و در قالب كلمات بيان می‌شود. زمانی‌كه آنها را می‌نويسيم، احساس خوبی به ما دست می‌دهد.

www.Parnevisa.com

نوشتن، فعاليتی ذهنی

نوشتن يك فعل بشری است كه مانند تعقّل، نطق يا سخن گفتن، نقطه‌ی تمايز انسان با ساير موجودات است. همچنين نوشتن جزء فعاليت‌های ذهنی، زبانی و كلامی دسته‌بندی می‌شود.

گرچه كار نگارش را ظاهراً با استفاده از چشم و دست انجام می‌دهيم، اما پشت اين دو ابزار بينایی و نگارنده، ذهن انسان وجود دارد. اقيانوس گسترده‌ای كه گنجينه‌های فراوانی‌دارد و كاركردهای گوناگونی دارد. يكی از گنجينه‌های مهم حافظه‌ و قدرت كلام است و يكی از كاركردهای مهم ذهن، پردازش كلمات و مفاهيم. دقيقاً يكی از دلايل لذت‌بخش بودن نوشتن، همين است!

 

 

[irp posts=”500″ name=”لذت نوشتن: بنويسيم و از نوشتن لذت ببريم!”]

 

 

 

زمانی كه از اين گنجينه‌ استفاده می‌كنيم و ذهن ما فعالانه و هدفمند كار می‌كند، در حقيقت در حال انجام يكی از كاركردهای خود است. همين باعث می‌شود كه ذهن احساس خوبی داشته باشد و ما از اين كار كردن لذت ببريم.

نوشتن بيان حرف‌های ماست

اما چه چيزی از درون، بيرون می‌آيد؟ پاسخ كلی اين پرسش، حرف‌هایی است كه ما داريم. اين حرف‌ها از احساسات و افكار ما ناشی می‌شوند.

ما انسان‌ها در طول روز به موضوعات مختلفی فكر می‌كنيم و احساسات گوناگونی را تجربه می‌كنيم. صدها فكر و احساس، و يك گفتگوی درونی و تقريباً بی‌وقفه با خود! وقتی كتابی می‌خوانيم يا پديد‌ه‌ای را مشاهده می‌كنيم، احساس و فكر ما برانگيخته می‌شود و اين گفتگوی درونی باز جريان می‌يابد.

زمانی كه سخن می‌گوييم يا چيزی می‌نويسيم، در حقيقت اين حرف‌ها را بيان می‌كنيم.

نوشتن آرامش‌بخش‌ است

نوشتن با گفتن يك تفاوت مهم دارد. در نوشتن، انتخاب كلمات و استفاده از آنها نياز به آرامش و تمركز زيادی دارد و همين باعث می‌شود ما در نوشتن به مراتب سكون و آرامش بيشتری را تجربه‌ كنيم.

يكی از علل اين آرامش، حالت فيزيكی بدن ما در موقع نوشتن است. برای نوشتن نياز داريم كارهای ديگر را متوقف كنيم و در جای ثابتی قرار بگيريم و بنويسيم. همين سبب ايجاد تمركز و آرامش می‌شود.

از اين نظر كسانی كه آشفته هستند، می‌توانند به كمك نوشتن آرام و قرار بگيرند.

نوشتن به ايجاد ارتباط كمك می‌كند

به طور كلی زبان و كلمات ابزار برقراری ارتباط هستند. انسان موجودی اجتماعی است كه يكی از نيازهای اصلی او برقراری رابطه و احساس تعلق است. ما با سخن گفتن و نوشتن به اين نياز خود پاسخ می‌دهيم.

رفع نيازهای ارتباطی انسان‌، به تعادل او كمك می‌كند و اين تعادل منجر به احساس خشنودی، رضايت و لذت می‌شود.

www.Parnevisa.com

معجز‌ه‌ی نوشتن برای افراد درون‌گرا

افراد درون‌گرا معمولاً كمتر از افراد برون‌گرا از سخن گفتن استفاده می‌كنند. البته اين به هيچ وجه به معنای ناتوانی آنها در استفاده از ابزار سخن و بيان نيست. بلكه سخنوران زيادی با تيپ شخصيتی درون‌گرا در طول تاريخ وجود داشته‌اند.

افراد درون‌گرا به خاطر گرايش درونی به تنهايی و سكوت، قادر هستند از كاركرد نوشتن برای بيان انديشه‌ها و احساسات خود به نحو مضاعفی استفاده كنند. آنها می‌توانند ساعت‌ها بنشينند و بنويسند. بدون اينكه احساس خستگی يا ناراحتی كنند.

جالب است بدانيد بيشتر نويسندگان در طول تاريخ دارای تيپ شخصيتی درون‌گرا بودند.

 چه كارهايی لذت نوشتن را بيشتر می‌كنند؟

گفتيم نوشتن لذت‌بخش است. چگونه‌ اين لذت را بيشتر تجربه كنيم؟ به عبارت ديگر چه رفتارها و كارهایی لذت نوشتن را دو چندان می‌كند؟ اينك به راهكارهایی در اين خصوص می‌پردازيم:

  • نوشته‌های خود را در قالب‌های مناسبی منتشر كنيد
  • نوشتن را جزء فعاليت‌های روزانه‌ی زندگی خود قرار دهيد و زمان خاصّی را در ابتدای روز، عصر يا شب به نوشتن اختصاص دهيد.
  • نوشتن را با فعاليت‌های دوست داشتنی و خاطره‌انگيز ديگری در زندگی خود پيوند بزنيد. مثلاً‌ سفر، تولد فرزند و …
  • موقع نوشتن، آزادانه بنويسيد و به نتيجه‌ و پايان كار فكر نكنيد
  • با نوشتن با ديگران ارتباط برقرار كنيد و نوشته‌های خود را منتشر كنيد

چه كارهايی لذت نوشتن را از بين می‌برند؟

گرچه نوشتن بسيار لذت‌بخش است، اما بسياری از عادت‌ها و رفتارهای ما جريان نوشتن را مسدود می‌كند و لذت نوشتن را از بين می‌برد.

ما می‌توانيم با آگاهی نسبت به اين عادت‌های رفتاری، آنها را ترك كنيم و كنار بگذاريم. برخی از اين موارد عبارتند از:

  • موقع نوشتن، نوشته‌ی خود را قضاوت نكنيد.
  • نوشتن را دائم به تعويق نياندازيد. اهمال كاری در نوشتن، لذت آن را از بين می‌برد.
  • با زبان تصنعی و ساختگی ننويسيد. ساده و بی‌تكلف نوشتن لذت‌بخش‌تر است!
  • هنگام نوشتن در وضعيت مكانی و فيزيكی نامناسبی قرار نگيريد
  • از انتشار نوشته‌ها و مخاطب داشتن اجتناب نكنيد

بنويسيد و لذت نوشتن را تجربه كنيد …

جريان زندگی مانند جريان رودخانه گذراست! انسان موجودی متغير و در معرض دگرگونی است كه با مجموعه‌ای از ويژگی‌ها، نيازها و در بستری از شرايط مدت محدودی در اين جهان زندگی می‌كند.

فعاليت‌های لذت‌بخش به انسان كمك می‌كنند كه روحيه و توان خود را برای‌ ادامه دادن مسير زندگی احيا كند و باز يابد. نوشتن يكی از اين فعاليت‌هاست. امتحان كنيد! بنويسيد و لذت نوشتن را تجربه كنيد.

اگر چنين بود، حتماً باز هم بنويسيد و باز هم بنويسيد! و در نتيجه فارغ از شغل و زندگی معمول خود، نوشتن را يكی از فعاليت‌های معمول و لذت‌بخش زندگی خود قرار دهيد.

[irp]

اگر هنوز نوشتن برای شما كار دشواری است يا ترس از نوشتن را تجربه می‌كنيد، شايد بهتر باشد ابتدا مقاله بررسی علل ترس از نوشتن را بخوانيد.

www.Parnevisa.com

توسط | 2017-09-07T17:25:31+00:00 سپتامبر 2nd, 2017|درباره نوشتن, مقالات|بدون دیدگاه

درباره نویسنده:

درج دیدگاه