تفکّر پرسشگر و خلّاق

خانه/مقالات/تفکّر پرسشگر و خلّاق

کشف یا ابداع راهکارهایی برای بکارگیری دانسته‌ها

کشف یا ابداع راهکارهایی برای بکارگیری دانسته‌ها  در مقاله‌ی پیش از تجربه‌ی خودم در خواندن کتاب ارزشمند «دانسته هایت را به کار بگیر»، و ایده‌هایی که از آن آموختم گفتم. کتابی که به ما یادآوری می‌کند تا فرصت داریم باید موانع بکارگیری دانسته‌هایمان را رفع کنیم و آنها را کاربردی کنیم. همان‌طورکه گفتم با رفع [...]